Youtube ! “Tà đạo” biến thái ép phụ nữ phải khỏa thân để… diệt sắc dục tại Hà Tĩnh

Youtube ! “Tà đạo” biến thái ép phụ nữ phải khỏa thân để… diệt sắc dục tại Hà Tĩnh

Lưu Văn Ty tự xưng mình là “Phật giáng thế” xuyên tạc kinh Phật và lập ra cái gọi là “Tà đạo Chân Không” với những phép tu hành xác quái dị. Trong sinh hoạt, môn đồ phải ép xác khổ hạnh. Càng ngày tà đạo Chân Không càng đưa con người ta dấn sâu vào những hành động trái với luân thường đạo lý như phụ nữ phải khỏa thân để… diệt sắc dục.