[Mốc Meo] Tập 53: Vào Đề Bá Đạo

Clip hài 2015 - Vào Đề Bá Đạo
Mỗi thầy cô giáo đều có những phương pháp dạy học cũng như truyền đạt khác nhau. Nhưng dạy học như thầy MEO trong clip hài mới của Mốc Meo chắc trên đời này chỉ có một.