[Mốc Meo] CON BỐ THIÊN HẠ - Tập 94 - Tết Thiếu Nhi Dắt Bố Đi Chơi LOL (Master Yi)

Hai bố con dắt nhau đi chơi ngày 1/6 (Tết Thiếu Nhi) thì bị báo là mẹ đến quán NET, đang cầm theo chổi quét nhà... Hãy xem phần này để biết được phần sau, ba con nhà này sẽ thế nào nhé!
--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://MocMeo.com
► Facebook : http://Fb.com/MocMeoVideo
► SUBSCRIBE: http://bitly.com/MocMeoVideo

For advertisement: http://mocmeo.com/lien-he-quang-cao.html

©2016 iNET Media. All rights reserved.