TẦNG 7 (Phim ma kinh dị hài)

Phim ma kinh dị hài - TẦNG 7 - Chàng nhân viên giao hàng trễ tại một công ty, anh gặp nhiều chuyện kì lạ xảy ra mà chính anh cũng không thể hiểu được, người tưởng là người thì lại tưởng là ma, người tưởng là ma thì lại là người…

►SUBSCRIBE: http://bitly.com/QuaytvOfficial
►Website: http://quaytv.com/
►Facebook: https://www.facebook.com/QuaytvOfficial