Hot! Quay được ma bằng camera hành trình tại Việt Nam (ghost 2016)